img
Notice
img

समावेशी कोटामा B.Sc. CSIT -2079 तर्फको भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

यस कलेजमा B.Sc. CSIT तर्फ समावेशी कोटामा शैक्षीक सत्र २०७९/२०८० का लागि TU नियमानुसर कक्षा ८ देखी कक्षा १२ सम्म सरकारी वा सामुद...

view details
5 months ago